• Anasayfa
  • idrar kaçırma hangi bölüm bakar

İçerik etiketlendi: ‘idrar kaçırma hangi bölüm bakar’

İdrar kaçırmada neler değerlendirilir?

İdrar kaçırmada neler değerlendirilir?  sorusunun cevabı

  • Hikaye
  • İdrar günlüğü
  • Fizik ve pelvik muayene
  • Stres testi
  • İdrarın analizi, kültürü ve diğer temel testler
  • İdrar yapma sonrası artık idrar bakısı

İdrar kaçırmada neler değerlendirilir? sorusunun cevabından ziyade

 

Üriner İnkontinans Nedir? 

Uluslararası kontinans derneği üriner inkontinansı her şekilde idrar tutamama şikayeti olarak tanımlamaktadır (ICS 2002). Aynı bir tanım ile üriner inkontinans, mesane kontrolünün kaybı ve eşliğinde istem dışı, damlalar şeklinde veya daha yüklü olarak idrarın kaçması durumudur.

Bayanlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha çok görülmektedir ve yaşla beraber her 2 cinste de bu oran artmaktadır. Görülme sıklığı farklı çalışmalarda kadında %4.5-53, erkekte %bir.6-24 arasında saptanmıştır.

Genç bayanlarda %15-20, ortada yaş grubundaki %20-30, ileri yaş grubundaki %50 ye varan oranlarda görülmektedir. 30 yaşından daha sonra her 4 kadından birinde görülmektedir ki bu, epeyce mühim bir orandır. Menopoz sürecinde ve çok doğum yapmış bayanlarda görülme oranı hepten artmaktadır.

İdrar kaçırmada neler değerlendirilir?İdrar kaçırmada neler değerlendirilir?

İnkontinans çoğunlukla üriner kontrol sisteminde yer alan sfinkter olarak isimlendirilen dairesel bir kasın zarar görmesi neticesi oluşur. üriner inkontinansının, fazla veya az etkin bir mesane, fiziksel tıkanma, enfeksiyon, kafein ve bir takım ilaçların yan tesirleri benzeri pekçok sebebi vardır. Kanser, diyabet, inme, Parkinson rahatsızlığı veya Multipl Skleroz benzeri daha ağır hastalıklar da inkontinansa ne sebeple olabilmektedir. Bu durum erkeklerde, genişleyen prostatın veya prostata ilişkili olarak diğer problemlerin göstergesi olabilmektedir. Rastgele bir inkontinans problemi söz konusuysa, mühim bir vaziyetin belirtisi olabileceğinden, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.

İnkontinans belirtileri ile başa çıkmanın türlü metotları vardır: Pedler, koruma amaçlı iç çamaşırları ve harici klempler. Az kuvvetli inkontinans durumlarında askı sistemleri(TOT, TVT, MiniSling ), kuvvetli inkontinans durumlarında ise yapay üriner kontrol sistemi daimi bir çözüm sağlamak amaçlı güvenilir yöntemlerdendir.

Cerrahi esnasında hastanın evrensel sağlık durumu komplikasyon gelişim olasılığında belirleyici olacaktır. Eskiden geçirilmiş pelvik cerrahiler de komplikasyon ihtimalini artırmaktadır.

Trans obturator teyp operasyonları içerden dışarıya gerçek da (inside-out) yapılmaktadır. Dışarıdan içeriye yapılanlarda damar yaralanma olasılığının ek olarak az meydana geldiği ileri sürülmüştür. İçerden dışarı yapılanlarda avantaj ise paraüretral sahada ek olarak az diseksiyon yapılmasıdır.Detaylı bilgi için tıkayınız.

İçerikler

İletişim Formu

Önemli: Sadece erkeklerde idrar kaçırma hakkında bilgi verilmektedir.

Ad Soyad (gerekli)

Telefon (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Şehir (gerekli)

Durumunuz (Gerekli)

İletiniz

Bizi ilk nereden duydunuz? (gerekli)

Kullanım Koşullarını kabul ediyorum.

Whatsapp 7/24