Erkeklerde İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir?

Erkeklerde İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir?

Kadınlara özgü görülen hamilelik, menopoz gibi idrar kaçırma nedenleri mevcuttu. Bu nedenler farklı olarak gruplandırdığımız idrar kaçırma durumlarına sebep olmaktadır. Bunların dışında genel olarak stres, aşırı kilo gibi nedenler ortaya çıkabilir erkeklerde idrar kaçırma durumlarında. Erkeklerde idrar kaçırma çeşitlerini ise genel olarak 3 grupta sıralayabiliriz.

İdrar Sonrası Oluşan Damlamalar:

Çoğu zaman prostat büyümesiyle birlikte oluşum göstermesinin yanı sıra her yaş grubunda görülebilecek bir durumdur.  Kişi idrarını yaptıktan sonra ve hatta iç çamaşırlarını giydikten sonra idrar akıtmaya devam edilir ve kişinin giysilerinin ıslandığı bile gözlemlenebilir.

Mesane Tıkanıklığı:

50li yaşlarla birlikte her erkekte prostat görülebilir. Prostat büyümesi ile birlikte mesane çıkışında oluşan tıkanıklığın zamanlı olarak giderilmemiş olması durumunda ortaya çıkar.

Prostat Ameliyatı Sonrası Oluşum:

Prostat ameliyatı sonucu idrar tutmayı sağlayan yapının zarar görmesi durumunda idrarı tutamama söz konusudur. Cerrahi tedavi ve egzersizlerle güçlendirme çalışmaları yapılabilmektedir.

Erkeklerde İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir?

Erkeklerde İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir

Erkeklerde İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir? Sorusunun yanı sıra

İDRAR KAÇIRMADA CERRAHİ TEDAVİ

Uretral hipermobilite sebebiyle meydana gelen idrar kaçırmalarını tedavi etmek amaçlı pekçok cerrahi yöntem geliştirilmiştir.Bu yolların hepsinde uretra ve mesane boynu gereken olan biçimde desteklenerek fiziksel zorlanma anında idrar kaçırma önlenmeye çalışılır.Bu hedefle kullanılan her yolun kendine yönelik bir takım değişik teknik nitelikleri vardır.

Bu hedefle kullanılan yöntemler üç ana kategoriye ayrılabilir.Bunlar:retropubik suspansiyonlar,transvajinal suspansiyonlar ve sling prosedürleridir.Her kategorinin kendi içerisinde ufak değişiklikler taşıyan farklı teknikleri vardır;fakat tümü basit olarak aynı özelliklere sahiptir.

Stres inkontinens tamamıyla ya da kısmen inntrensek sfinkter yetmezliğine ilişkili geliştiyse,sfinkterin normal fonksiyonunu ve uretra çeperininde uyumlu kapanmayı oluşturmak amaçtır.Bu hedefle kullanılan en gösterişli teknik askı(sling) tekniğidir.Retropubik suspansiyonlar ve transvaginal suspansiyonlar bu vaziyette iyi netice vermemektedir

İntrinsik sfinkter yetmezliğinde bir yabancı metod kolojen madde injeksiyonudur. Kollojen hayvanlarda kemik ve bağ dokulardan ele geçirilen bir maddedir. İnjeksiyon amaçlı olarak sığırdan elde edilerek saflaştırılan kollojen kullanılır.Bu madde idrar yönteminin iç bölümüne ,sfinkterik bölgeye yüzeyel olarak injekte edilir..İç kanalda doku tümseği oluşturulur.Bu tümsek idrar yolu iç çeperinin,idrar tutarken daha iyi kapanmasın olanağı sağlar.

Kollojen lokal anestezi altında uygulanır.Uzun aşama hemen yan tesirleri bilinmemektedir.Ancak etkinliği süre geçtikçe azalabilmektedir.İlk tedaviden birden çok yıl daha sonra bir daha injeksiyon gereken olmaktadır.

Cerrahi yöntem seçilirken hastada hangi faktör ya da faktörlerin rol oynadığı tam anlamıyla meydana konmalıdır.Hastanın şahsi tercihleri ve hekimin deneyimi de yolun seçimine etki edebilir.Tanı anında meydana çıkan ilave hastalıklarda seçilen yöntemi etkiler.

Cerrahi yöntemler yalnızca anatomik sarma tabanında gelişen baskı inkontinensi tedavi eder.Birlikte mevcut olabilen acil sıkışma kaçırması vaziyetine etki etmez.Detaylı bilgi için tıklayınız.

İletişim Formu