İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir?

İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir?

Sıkışma Sonucunda İdrar Kaçırma :

Yoğun bir biçimde idrar yapma gereksinimi olmasına rağmen tuvalete yetişemeden idrarın kendiliğinden salınımı biçimindedir.

Total İdrar Kaçırma:

Kişinin sürekli olarak iç çamaşırının ıslandığını ifade ettiği halde idrar kaçırdığının farkına varamaması durumudur.

Taşma İdrar Kaçırma:

İdrarın kapasitenin üstünde mesaneyi doldurması ile birlikte kişinin tuvalete gitme ihtiyacı hissetmeden damlalar şeklinde idrar kaçırması durumudur. Hasta ayrıca mesaneyi hiçbir şekilde tam anlamıyla boşaltamadığı hissine de kapılır.

Stres İdrar Kaçırma:

En çok kadınlarda rastlanılan bir semptomdur. Hasta genelikle egzersiz gibi aktiviteler yaparken ya da hapşırmak gibi hareketlerde idrar kaçırır.

Karışık Tip İdrar Kaçırma:

İki tür idrar kaçırma durumunun aynı zamanda ortaya çıkmasıyla görülür. Sıkışma idrar kaçırma yoluyla stres idrar kaçırma yolunun aynı anda etkide bulunmasıyla kendisini gösterir. Mesela, kişi öksürmekte iken aynı zamanda aniden sıkışarak idrar kaçırabilir.

Fonksiyonel İdrar Kaçırma:

Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkları olan kişilerde, bulgular normal çıkmasına rağmen görülen idrar kaçırma türüdür.

İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir?

İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir

İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir? Sorusu ile ilgili

İDRAR KAÇIRMADA TANI YÖNTEMLERİ

Tıbbi geçmişle alakalı detaylı sorgulama tanının önce basamağıdır.Doğum ve düşükler, geçirilmiş hastalıklar,kullanılan ilaçlar ve geçirilmiş operasyonlar kaydedilir.

İdrar kaçırmanın gündelik yaşantıyı ne türlü etkilediği sorgulanır ve bu konuda hastadan içtiği su miktarını,kaçırma vakti ve miktarını gündelik olarak kaydetmesi istenir(kaçırma günlüğü).

Tam idrar tahlili ve gerekirse idrar kültürü yapılarak idrar yolu infeksiyonu araştırılır.

Fizik muayenede rahim (döl yatağı) ve makat bölgesi incelenir.Sinirsel yapıların sağlamlığı ve anatomik mimari meydana konur.

Muayenenin mühim maksadı idrar kaçırmanın gözlemlenmesidir.Alt idrar yöntemine ince tek tüp konarak idrar kesesi belli tek hızda serum verilerek doldurulur.Mesane dolunca tüp çıkarılır.Hastaya fiziksel baskı manevrası yaptırılır(öksürme,ıkınma).Bu sırada idrar kaçırma miktarı ve süresi gözlemlenir.Öksürme sonrasında idrar kaçırmanın uzun süre durdurularak devam etmesi idrar kesesinin istemsiz kasıldığını gösterir(acil sıkışma tipi inkontinens)

Bu kontrol anında mesane içi ve alt idrar yolundaki basınç değişimlerinin özel cihazlarla ölçülmesine ürodinami testi denir.
Bu testle hangi vaziyetlerde kaçırma meydana geldiği ve bu esnada mesanede ne yanıt oluştuğu meydana konur.

Tanısal testler neticesi uretral hipermobilite ve intrinsik sfinkter yetmezliğinin ne oranda kaçırmadan sorumlulukları olan meydana geldiği anlaşılır.Bu haber cerrahi yolun seçiminde önem taşır. Bununla Birlikte acil sıkışma tipi kaçırmanın olup meydana gelmediği ve varsa yapılacak ek iyileştirme yöntemleri belirlenir.Detaylı bilgi için tıklayınız.

İletişim Formu