İdrar Kaçırma Hastalık Habercisi mi?

İdrar Kaçırma Hastalık Habercisi mi?

Günümüzde bazı durumların idrar kaçırmaya neden olabildiği gibi idrar kaçırmanın da bazı hastalıkların habercisi olabildiğini biliyoruz. Hamilelik, menopoz, fazla kilo, prostat gibi bazı durumlar idrar kaçırma için çok büyük nedenler olurken bazı nörolojik belirtilerin de idrar kaçırmaya yol açtığı bilinmektedir.

Bunun yanı sıra idrar kaçırma da bazı rahatsızlıkların habercisi olabilir. Örneğin Alzheimer, Parkinson, inme, şeker hastalığı gibi hastalık belirtilerinden önemli bir tanesinin idrar kaçırma olduğu bilinmektedir. Bu sebeplele idrar kaçırma üzerinde durulması gereken ciddi bir göstergedir.

İdrar Kaçırma Hastalık Habercisi mi?

İdrar Kaçırma Hastalık Habercisi mi

İdrar Kaçırma Hastalık Habercisi mi? Sorusundan ziyade

Cerrahi Tedavi:

Diğer iyileştirme seçeneklerinin tesirsiz kaldığı stresle idrar kaçırma (öksürme, hapşırma, gülme,etkinlikde bulunma vb.) durumlarında uygulanan en etkili yoldur.Başarı talihi kişiye ve seçilen yönteme yönelik % 75 ile % 95 içerisindedir.

Ameliyattan öncesinde çoğunlukla ürodinami testi yapılarak hastaya yapılacak yöntem kararlaştırılır.Aspirin ve öbür kanı sulandırıcılar 3-4 gün eskiden kesilir.Sigara içmemesi öneri edilir.

Ameliyat ya karın açılarak ya da vajinal yoldan yapılır.Bazen her iki yoldan yapmak gerekebilir.Ameliyat esnasında idrar torbasının boynuna ve idrar borusuna dayanak sağlanarak, bu organlar orijinal yerlerine yerleştirilirler.Böylece idrar borusu baskı şeklinde kapalı kalır.Bazen idrar borusu sfinkterine stress temin edecek bir ek doku koymak gerekebilir.

Ameliyat sonrasında 1-4 gün hastanede yatmak ve sonda takılması gerekebilir.Bazen mesane 3-4 gün bir tüp koyulabilir. Ameliyat sonrasında hanede 2-3 hafta istirahat gerekir.

Son senelerde geliştirilen TVT (trans vajinal tape ) yoluyla % 95 e varan başarılar elde edilmiştir.Nispeten basit bir teknik meydana gelen TVT de idrar borunun ortasına baskı hemen kapalı kalmasını temin edecek bir band yerleştirilir.Hasta benzer gün ya da sonrası gün sondasız olarak haneye gönderilir.Gerekirse lokal anestezi ile de yapılabilecek bu yöntemden 3-4 gün ardından hastalar normal yaşantılarına dönerler.

Ameliyatın başarısını arttırmak amaçlı hastalara sigarayı bırakması,kilo vermesi, kabız olmaması,bir sürü yüklü öksürmemesi ve bir zaman ağır kaldırmaması tavsiye edilir.Ameliyatın kanama,enfeksiyon benzeri nadir görülen minör komplikasyonları olabilir.

Üretra (İdrar Borusu) Etrafına Enjeksiyonlar:

Ameliyattan fayda göremeyen ya da ameliyat olamayacak hastalara uygulanan bu yolda idrar borusun etrafına lokal anestezi altında üretrayı şişirerek, kapalı tutacak çeşitli maddeler enjekte edilir.Bunlar kollagen, polytef ya da makroplasti ismini meydan çeşitli protein ya da kimyasal yapıda maddelerdir.Birkaç defa uygulama yapmak gerekebilir. Muvaffakiyet talihi % 50 -70 içerisindedir.Detaylı bilgi için tıklayınız.

İletişim Formu