Skip to main content

ERKEKLERDE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİNDE ALTIN STANDART

ARTİFİSYEL ÜRİNER SFİNKTER

Erkeklerde idrar kaçırma tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Size yardımcı olmak için buradayız.

Erkeklerde İdrar Kaçırma Tedavisi

9 SORUDA ARTİFİSYEL ÜRİNER SFİNKTER (AUS)


Artifisyel Üriner Sfinkter (AUS) nedir?
Artifisyel Uriner Sfinkter Erkek Alt Uriner Sistemine AUS Yerlestirilmesi

Yapay üriner sfinkter (AUS) implantasyonu orta ila şiddetli stres üriner inkontinansın standart tedavisidir.  AUS, üretra çevresine takılan cuff denilen silikon yumuşak bir kelepçeyi elle çalıştırılan bir pompa yardımı ile sıkıştırıp gevşeterek mesanenizi kontrol etmenizi sağlar.

AUS cihazı şunlardan oluşur:

• Üretranın etrafına sarılan şişirilebilir cuff denilen silikon yumuşak bir kelepçe
• Sıvı depolayan ve cuff basıncını regüle eden bir balon (PRB)
• Cuff ‘ı (kelepçe’yi ) kontrol etmek için skrotuma yerleştirilen bir pompa
AUS implantasyonunun amacı, hapşırma, öksürme, koşma veya ağırlık kaldırma gibi aktiviteler sırasında idrar sızıntısını azaltmaktır.
50 Hasta ile yapılan bir çalışmada (*)Hastaların

%90’ı AUS implantasyonundan oldukça memnun olduklarını

%92’si  aynı durumda AUS cihazını tekrar taktıracaklarını

%96’sı AUS implantını aynı rahatsızlığı olan  bir arkadaşına tavsiye edebileceğini belirtmiştir.

Ayrıca yapılan bir diğer çalışmada (**) hastaların %59 ile %90‘ının ameliyat sonrası günde sadece 0 -1 ped kullandığını göstermiştir.


Artifisyel Üriner Sfinkter’in önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve Artifisyel Üriner Sfinkter tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

(*)Artificial urinary sphincter: long-term results and patient satisfaction

DK Montague – Advances in urology, 2012 – hindawi.com

(**)Quality of life and patient satisfaction after artificial urinary sphincter

B Kahlon, RJ Baverstock, KV Carlson – Canadian Urological …, 2011 – ncbi.nlm.nih.gov

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

AUS hangi hastalar için uygundur?

Şiddetli idrar kaçırma durumunda veya askı implantasyonu tedavisinin durumunuzu tam iyileştiremediğinde genellikle AUS (Artifisyel Üriner Sfinkter) önerilir. AUS uzun süreli bir etkiye sahiptir ve yaşam kalitenizi normale yakın bir şekilde arttırır.


Ameliyatı planlanmadan önce, doktor veya ürün danışmanınız cihazın nasıl çalıştığını göstermek ve kullanırken kendinizi rahat hissetmeniz için sizinle birlikte ürün hakkında görüşecektir. Doktor, AUS tedavisi almanıza engel bir durum olmadığından emin olmak için bazı testler yapacak veya isteyecektir.


Artifisyel Üriner Sfinkter’in önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve Artifisyel Üriner Sfinkter tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

AUS nasıl çalışır ve nasıl kullanılır?
AUS nasıl çalışır ve nasıl kullanılır?

AUS, üretra çevresine takılan şişirilebilir kaf denilen silikon yumuşak bir kelepçeyi iki parmağınız ile kumanda edilen bir pompa yardımı ile sıkıştırıp gevşeterek mesanenizi kontrol etmenizi sağlar. İdrar mesaneden dışarı aktıktan sonra, şişirilebilir kaf bir kaç dakika içinde mesane kontrolünü sağlamak için yeniden kendiliğinden dolar ve üretrayı sıkıştırıp kapatır. Böylece istemsiz idrar çıkışını da önlemiş olur.

AUS sistemi şunlardan oluşur:

• Üretranın etrafına sarılan şişirilebilir “şişirilebilir kaf” denilen silikon yumuşak bir kelepçe
• Sıvı depolayan ve şişirilebilir kaf basıncını regüle eden bir balon (PRB-rezervuar)
• Şişirilebilir kaf ‘ı (kelepçe’yi ) elle kontrol etmek için skrotuma yerleştirilen bir pompa

AUS implantasyonunun amacı, hapşırma, öksürme, koşma veya ağırlık kaldırma gibi aktiviteler sırasında idrar sızıntısını azaltmaktır.


Artifisyel Üriner Sfinkter’in önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve Artifisyel Üriner Sfinkter tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

AUS ameliyatı nasıl yapılır?
Artifisyel Üriner Sfinkter

Bu operasyon genellikle genel anestezi şartları altında yapılır. Spinal anestezi de bazı durumlarda kullanılabilir.
Cerrahi Adımlar:
• Mesane boşaltılır: Cerrahınız ameliyat sırasında mesanenizin tamamen boş olduğundan emin olmak için bir üriner kateter vasıtasıyla mesaneyi boşaltacaktır.
• Kesi yapılır:  Kafı üretranın etrafına yerleştirmek için skrotum ve anüs arasında bir kesi yapılır ve rezervuarı yerleştirmek için de  karnın alt tarafında başka bir kesi yapılır
• AUS : Cuff denilen üretraya uygun boyda bir tür silikon kelepçe üretranın etrafına yerleştirilir. Son olarak, pompa skrotum içine başka bir kesi olmadan yerleştirilir ve cihazın diğer iki bağlantı elemanına (Basınç balonu ve Pompa) bağlanır.
Takılan Cuff (Kelepçe)  birkaç hafta sonra poliklinikte doktor veya ürün danışmanı protezi aktive edene kadar açık bırakılır.

Ayrıca başka bir yaklaşımda skrotumdan tek kesi ile balon, cuff ve kontrol pompası yerleştirilir.


Artifisyel Üriner Sfinkter’in önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve Artifisyel Üriner Sfinkter tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

AUS ameliyatı için nasıl hazırlık yapılır?

Ameliyattan önce doktor idrar örneği vermenizi isteyecektir. Bu test hastada idrar yolu enfeksiyonu olmadığından emin olmak için kontrol amaçlı yapılır. Enfeksiyonunuz varsa, ameliyattan önce bu durum antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. Doktorunuz herhangi bir enfeksiyonu önlemek için enfeksiyon olmasa bile ameliyattan önce, ameliyat sırasında ve sonrasında antibiyotik reçete edebilir. Bu durum sizde enfeksiyon var anlamına gelmez.
Doktorunuz ameliyata nasıl hazırlanacağınız konusunda size ayrıntılı olarak bilgi verecektir. Genel anesteziye ihtiyacınız varsa, ameliyattan önce belirli bir süre yemek yememeli, sıvı gıda içmemeli ve kesinlikle sigara içmemelisiniz. Herhangi bir reçeteli ilaç kullanıyorsanız, bunu doktorunuzla görüşün. Bazı ilaçları ise ameliyattan birkaç gün önce almayı bırakmanız gerekebilir. Ne zaman tekrar almaya başlayabileceğiniz konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.


Artifisyel Üriner Sfinkter’in önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve Artifisyel Üriner Sfinkter tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

AUS ameliyatı sonrası iyileşme

Bu, durum kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Doktor idrar yolundaki kateteri işlemden hemen sonra veya ameliyattan birkaç gün sonra da çıkarabilir. Genellikle Artifisyel Üriner Sfinkterin ameliyatından iki veya üç gün sonra hastaneden ayrılabilirsiniz. İdrarınızı rahat yapamıyorsanız veya mesaneniz tamamen boşalmazsa ya da enfeksiyon gibi yara bölgesinde gelişen sorunlarınız varsa hastanede daha uzun süre kalmanız gerekebilir. Önerilen hastanede kalış süresi kişiden kişiye, hastaneye ve hekimin tedavi protokolüne göre değişebilir. Standart bir zaman yoktur.
Hastaneden ayrıldıktan sonra, vücudunuzun tamamen iyileşmesi için zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle, alt idrar yolunuz tamamen iyileşene kadar AUS cihazı etkinleştirilmeyecektir. Bu durum işlemden sonraki haftalarda idrar sızıntısı yaşamaya devam edeceğiniz anlamına gelir. Bu süre zarfında pelvik bölgede ağrı hissedebilir veya idrar yaparken ağrı hissedebilirsiniz. Ameliyat sonrası bu durum çok normal olup ihtiyaç halinde doktorunuz bu süreçle ağrısız başa çıkmak için size ilaç reçete edecektir.
Doktor veya ürün danışmanınız ameliyattan 4-6 hafta sonra cihazı etkinleştirmek için size bir randevu ayarlayacaktır. Bu arada ameliyat yerlerinizi de kontrol edecektir. Genellikle bu tip operasyonlarda eriyen ve zamanla kendiliğinden kaybolan dikişler kullanılır.

İyileşme döneminde doktorunuz size şunları önerebilir:

 

 • En az 2 litre idrar çıkışı sağlayacak kadar sıvı, özellikle su tüketmeniz
  • 5 kilodan daha ağır bir şey kaldırmamanız
  • Ağır egzersiz yapmamanız
  • Banyo yerine duş almanız
  • Termal banyolardan veya saunaya gitmekten kaçınmanız
  • Diyetinizi kontrol ederek kabızlığı önlemeniz
  • Cinsel aktiviteden kaçınmanız
  • Bisiklet ve binicilik gibi operasyon sahasına zara verebilecek faaliyetlerden kaçınmanız

Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçını kendinizde gördüğünüz durumlarda vakit geçirmeden doktorunuzu arayın veya hemen hastaneye gidin:
• Ateşiniz çıkarsa

 • İdrara çıkamadığınız durumlarda
  • Ağır kan kaybınız veya dayanılmaz ve ilaçla geçmeyen bir ağrınız varsa
  • Yaraların kanamasına veya şeffaf sıvı sızmasına başladığını veya ağrıdığını fark ettiğiniz durumlarda
  • Skrotumda (testis torbasında) şişme, ağrı veya kızarıklıklarında dikkatiniz çeken bir değişiklik olması durumunda

 

Dikkat!

AUS takılı hastalara çeşitli nedenlerle yapılacak olan üretral girişimlerde takılı AUS cihazının üretrayı saran kelepçenin (cuff) mutlaka açık hale getirilip de-aktive edilmelidir. Ayrıca üretral girişimde kullanılacak sondanın 16 F veya daha küçük bir boyda olması önerilir. Hastanın kendini ifade edemeyecek durumlarda hasta yakınlarının bunu bilmesi bildirmesi çok önemlidir.


 

Artifisyel Üriner Sfinkter’in önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve Artifisyel Üriner Sfinkter tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

AUS olası komplikasyonları nelerdir?

Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçını kendinizde gördüğünüz durumlarda vakit geçirmeden doktorunuzu arayın veya hemen hastaneye gidin:
• Ateşiniz çıkarsa
• İdrara çıkamadığınız durumlarda
• Ağır kan kaybınız veya dayanılmaz ve ilaçla geçmeyen bir ağrınız varsa
• Yaraların kanamasına veya şeffaf sıvı sızmasına başladığını veya ağrıdığını fark ettiğiniz durumlarda
• Skrotumda (testis torbasında) şişme, ağrı veya kızarıklıklarında dikkatiniz çeken bir değişiklik olması durumunda


Artifisyel Üriner Sfinkter’in önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve Artifisyel Üriner Sfinkter tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

AUS fiyatları ve SGK kapsamı hakkında

Artifisyel Üriner Sfinkter maliyeti hastane seçimine ve cerrahi sonrası kaldığınız gün sayısına göre değişebilmektedir. Sağlık hizmeti kapsamı ile tedavi maliyeti duruma göre değişiklik gösterir. Bununla birlikte, bu operasyon için kısmen SGK kapsamından da faydalanabilirsiniz. Çoğu hastalarda idrar kaçırma vakalarının ardında genellikle başka bir rahatsızlık bulunmaktadır. Bu konuda daha iyi bilgi alabilmek ve erkeklerde idrar kaçırma için öngörülen tedavilerin SGK veya Özel Sigorta tarafından karşılanıp karşılanmadığını öğrenmek için bireysel olarak ürün sağlayıcı firma ile iletişime geçmek en doğru seçenektir.


Artifisyel Üriner Sfinkter’in önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve Artifisyel Üriner Sfinkter tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

AUS tedavisinin avantajları ve dezavantajları

Avantajları

*Ürologların büyük bir çoğunluğu SUI tedavisinde AUS implantasyonunu ‘’Altın Standart Tedavi’’(Bknz. Gold Standart)  olarak kabul etmektedir. (****)

*Çalışmalarla kanıtlanmış yüksek idrar kaçırma durumlarında tedavi etme şansı (**)
*Çalışmalarla kanıtlanmış uzun süreli kalıcı etki ve yüksek hasta memnuniyeti (*)
*Ameliyat sırasında üretra, rektum veya mesanede çok düşük yaralanma riski
*Pelvik bölgedeki bağırsak veya kan damarlarında çok düşük yaralanma riski
*Ameliyat sonrası geçici idrar retansiyonu riski çok düşüktür

*Ameliyat sonrası çok düşük idrar kaçırma riski

*Doğal İdrar kontrolü sürecini geri kazandırır

* Uygun hastalarda kısmi devlet geri ödemesinin bulunması

* Hastanın ve yakınlarının idrar kaçırmaya bağlı bez ve diğer masraflarının en aza indirilmesi, çoğu zaman sıfırlanması.

*Sağlıklı bir sfinkter taklidi yaparak hastanın istediği zaman idrar yapmasına olanak sağlar

*68 Hasta ile yapılan başka bir çalışmada AUS implantasyonu yapılan hastaların ortalama 7,2 yıllık takiplerinde %80’i günde 0-1 ped kullandığı belirtilmiştir. (***)

‘’Gold Standart : Altın standart,  tüm tıp otoritelerinin doğru kabul ettiği tedavi veya tanı yöntemleri için getirilmiş standart uygulamalara verilen genel isim’’

Dezavantajları

• Karında morarma veya kanama riski
• İdrar yolu enfeksiyonu riski
• Cihaz kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski
• AUS cihazının üretra üzerinde erozyon riski
• Cihazın mekanik arıza riski
• Askı implantasyonundan daha invaziv bir operasyon olması
• Cihazı çalıştırma ve pompayı manuel olarak kontrol etme becerisi gerektirmesi
• Cihaz ameliyattan 4-6 hafta sonra etkinleşene kadar idrar tutamayacak olmanız


Artifisyel Üriner Sfinkter’in önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve Artifisyel Üriner Sfinkter tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.


 

(**)Quality of life and patient satisfaction after artificial urinary sphincter
B Kahlon, RJ Baverstock, KV Carlson – Canadian Urological …, 2011 – ncbi.nlm.nih.gov
(*)Artificial urinary sphincter: long-term results and patient satisfaction
DK Montague – Advances in urology, 2012 – hindawi.com
(***)Quality of life and continence assessment of the artificial urinary sphincter in men with minimum 3.5 years of followup
F Haab, BA Trockman, PE Zimmern… – The Journal of …, 1997 – auajournals.org
(****)Male stress urinary incontinence: a review of surgical treatment options and outcomes
L Trost, DS Elliott – Advances in urology, 2012 – hindawi.com

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

AUS Soru Cevap
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Artifisyel Üriner Sfinkter Nasıl Çalışır?

Parmağınızla slayt üzerine gelip sağa sola kaydırabilir veya bilgisayarınızdaki fare imleci ile sağa sola kaydırabilirsiniz.

Artifisyel Üriner Sfinkterlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve Artifisyel Üriner Sfinkter tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tüm görüşmeler GDPR ve HIPAA kanunları gereğince size özel ve gizli tutulmaktadır.
Artifisyel Uriner Sfinkter - Yapay Uriner Sfinkter

Erkeklerde idrar kaçırma tedavisi ve idrar kaçırma nedenleri

Mesane sızıntısı olarak da bilinen idrar kaçırma, sizi bir zamanlar yaşadığınız aktif hayatı yaşamaktan alıkoyabilir ve kendinizi yalnız ve izole hissetmenize neden olabilir. Çoğu erkek için idrar kaçırmak utanç ve depresyon hissi anlamına gelebilmektedir.

Erkeklerde idrar kaçırma çeşitleri nelerdir?

Erkeklerde üç tip idrar kaçırma çeşidi bulunmaktadır.

 • Stres tipi üriner inkontinans (stres idrar kaçırma)
 • Urge tipi inkontinans (sıkışma tipi idrar kaçırma)
 • Karışık tip inkontinans (karışık nedenlere bağlı idrar kaçırma)

Stres tipi idrar kaçırma nedir? – (stres üriner inkontinans)

Stres tipi idrar kaçırma, fiziksel hareket veya aktivite- öksürme, gülme, hapşırma veya ağır kaldırma gibi – bir erkeğin mesanesine baskı veya stres uyguladığında ortaya çıkar. Stres tipi idrar kaçırma, psikolojik stres ile ilgili değildir. Erkeklerde stres tipi idrar kaçırmanın en yaygın nedeni prostat kanserini tedavi etmek için prostat bezinin ameliyatla alınmasıdır. Bu işleme prostatektomi denir.

Sıkışma tipi idrar kaçırma nedir? (urge inkontinans – sıkışma inkontinansı)

Sıkışma inkontinansı (aşırı aktif mesane olarak da bilinir), bir erkeğin tuvalete zamanında ulaşmayı engelleyebilecek çok büyük bir idrara çıkma ihtiyacı olduğunda teşhis edilir. Aşırı aktif mesanenin nedenleri arasında mesanenin sinirlerinde, sinir sisteminin diğer bölümlerinde ve kaslarda hasar yer alır. Multipl skleroz, Parkinson hastalığı, diyabet ve felç sinirleri etkileyebilir ve idrar kaçırmaya neden olabilir.

Karışık tip idrar kaçırma nedir? (sıkışma+stres tip = karışık tip idrar kaçırma)

2 tip idrar kaçırmaya maruz kalan erkeklerde meydana gelen idrar kaçırma tipine “karışık tip idrar kaçırma” denmektedir. Bunlar hem stres tipi idrar kaçırma ve hem de sıkışma tipi idrar kaçırma olmaktadır. Bir hasta hapşırdığında, öksürdüğünde, güldüğünde, egzersiz yaptığında veya ağır bir şey kaldırdığında idrar kaçırırsa VE ani bir idrara çıkma dürtüsü, uyurken, su içtikten veya su içtikten veya suyla temas ettikten sonra idrar kaçırırsa karışık tip idrar kaçırma yaşar. Karışık tip idrar kaçırma, hem stres tipi idrar kaçırma hem de dürtü idrar kaçırmanın nedenlerini paylaşır.

Erkeklerde idrar kaçırma belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Ara sıra sızıntılar, ıslak pantolonlar ve sık veya ani idrara çıkma ihtiyacı her yaşta olabilir. Erkeklerde mesane sızıntısı genellikle hasarlı bir sfinkter kası veya yanlış işleyen mesaneden kaynaklanır (sfinkter, mesaneden idrar akışını kontrol eden dairesel kastır). Kısa süreli mesane sızıntısı, bazı ilaçlar veya idrar yolu enfeksiyonlarından da kaynaklanabilir. Sinir veya kas hasarına bağlı inkontinans, daha uzun süreli sızıntılara neden olabilir. Nedeni ne olursa olsun, inkontinans kendi imajınızı ve hayattan zevk alma yeteneğinizi etkileyebilir. idrar kaçağı nedeniyle hayatınızı düzelttiyseniz mesane kontrolü konusunda uzmanlaşmış bir ürolog ile çalışmak isteyebilirsiniz.

Erkeklerde idrar kaçırma tedavisi seçenekleri nelerdir?

Mesane sızıntısı semptomlarınızın kapsamlı bir değerlendirmesiyle, doktorunuz günlük rutininizde kafein ve alkolden kaçınmak gibi değişiklikler önerebilir. Mesanenizi eğitmeye çalışmak için sıvı alımınızı değiştirebilir ve bir işeme programı uygulayabilirsiniz. Doktorunuz ayrıca sfinkter kaslarını sıkılaştırmak için pelvik taban egzersizleri önerebilir. Mesane sızıntısı devam ederse, bazı erkekler emici pedler ve koruyucu iç çamaşırları kullanarak başa çıkabilir. Diğerleri idrar sızıntısını önlemek için özel cihazlar (Artifisyel Üriner Sfinkter) kullanır. Mesane sızıntısı bir yük haline gelirse ve mutluluğunuzu etkiliyorsa, mesane kontrolünü eski haline getirme seçenekleri hakkında erkek inkontinansında uzmanlaşmış bir ürologla konuşabilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.